Menighedsråd V. Starup kirke

Hanne Tolstrup Madsen
Formand

Torvevænget
7200 Grindsted

Tlf.: 3022 2276

hannetolstrup@hotmail.com

Laila Sørensen
Næstformand

Åvænget
7200 Grindsted

Tlf.: 2013 4478

lailabonde@gmail.com

Anne-Marie Fabricius M Jacobsen
Kasserer

Skovsendevej 7
7200 Grinsted

Tlf.: 2926 3306

riefabriciusjacobsen@gmail.com

Betina Bornhøft
Kontaktperson

Smedebakken
7200 Grindsted

Tlf.: 2645 0455

betonna1975@gmail.com

Søren Lydeking Pedersen
Sekretær

Kærbjergvej
6753 Agerbæk

Tlf.: 7519 6703

sop@km.dk

Dorthe Plith Lund
2. Stedfortræder

Kratbakken
7200 Grindsted

Tlf.: 6115 3010

dorthe.plith.lund@gmail.com

Mette Lillistone
Kirkeværge

Galsthovej 7
7200 Grindsted

Tlf.: 22308142

mettelillistone@gmail.com

Tove Olsen
1. Stedfortræder

Birkehøjvej 5
7200 Grindsted

Tlf.: 28587160

toveolsen@live.com

Kontaktoplysninger

  • Agerbæk - Vester Starup Pastorat
  • v/ Sognepræst
    Linda Roslyng

  • Telefon: 7519 6703
  • Email: liros@km.dk
 

Sociale links