Foredrag ” Boas om Boas ”

Kom og hør et spændende foredrag med Sognepræst Adam Boas, der fortæller om sin morfar Sophus Boas virke under 2. verdenskrig.

Under anden verdenskrig besøgte den fynske sognepræst Sophus Boas de danske frihedskæmpere i tyske fængsler og tugthuse. Hurtigt kom hans lille præstegerning som sømandspræst i Hamborg til at ligne den rene smuglervirksomhed, for snart bad fangerne ham medbringe skrå, tobak og breve – og med udsigten til dødsstraf hvis smuglerierne blev opdaget, måtte Sophus lære sig risikable måder at snyde SS fængselsvagterne på.

Sophus er født i 1923 på Marstal, og var præst på Fyn i Vester Aaby og i Haarby. Han sejlede som sømandspræst på Jutlandia i 1951 og har været præst i Buenos Aires.

Der tilbydes et humoristisk og levende foredrag om Sophus Boas tid som sømandspræst i Hamborg under krigen. Foredraget udlægger den teologi og det kirkesyn som Sophus var runden af, og det rummer nogle af Sophus skønne anekdoter om mennesker han traf på sin vej.

Der serveres kaffe, boller til 25 kr. Mobilpay 332519 (Der kan også betales med kontanter)